Syndicat d'initiative d'Yvoir

Presentatie

HetVVV van Yvoir is een van de oudste van België. Na de formidabele bloei vande jaren 60’ en 70’ waarvoor Raymond Debaty en René Michel hadden gezorgd,verrees het VVV van Yvoiruit zijn as in 1994 onder het voorzitterschap van Joseph Minet, die er gedurende 10 jaar aan werkte om de vzw terug op de juiste sporen te zetten.

Aujourd’hui, s’appuyant sur une équipe soudée, le Nouveau Conseil d'administration se compose comme suit :  Julien Rosière est Président du Syndicat d'Initiative, il est secondé dans ses tâches par Messieurs Pierre Lebrun et Jean Ciepers, tout deux Vice-Président, Marcel Colet est Trésorier et Madame Dominique Nicolay est Secrétaire.

Benevole_2014_n

Onze belangrijkste activiteiten zijn erop gericht :

Yvoir en zijn troeven leren kennenvia PROMOTIEacties

Het gaat om elke actie die erop gericht isde troeven van Yvoir bekend te maken op toeristisch vlak. Uitgeven van wandelfolders, presentatiedocumenten en jaarlijkse activiteiten.

De bezoekers onthalen en informeren via ONTHAALacties

Deze acties vinden plaats onder de vleugels van de gemeentelijke administratie enen een specifieke ploeg onthaalt de toeristen in twee talen.Overhandigen van brochures en informatieover de plaatselijke en regionale attracties, inlichtingen enheroriëntering naar de personen die aan de oorsprong liggen.

Zorgen voor en onderhouden van een plaatselijk en gezellig samenleven door ANIMATIEacties

Lees onze pagina’s over onzeactualiteit en onzeactiviteiten

Bijdragen tot het opwaarderen en ontwikkelen van de talrijke

Toeristische en culturele mogelijkheden door ONTWIKKELINGSacties.

Op plaatselijk en regionaal vlak

Het VVV staat open voor elk idee en elke activiteit die in de gemeente wordt georganiseerd. Na het uitwerken van activiteiten te Yvoir, Houx, Evrehailles, denken we eraan de initiatieven te bundelen van gelijkaardigestructuren opdat elk dorp zou kunnen beschikken over een mooie animatie die haar bewoners en een nieuwsgierig extern publiek aantrekt.

Op internationaalniveau

Yvoir beschikt over een aantrekkelijk potentieel dat alleen nog moet worden verder ontwikkeld. Dankzij het prestigieus pre-industrieel verleden kon het merendeel van de kastelen in onze regio worden opgericht. Een “ijzer”sterke kennisdie werd uitgevoerd naar Zweden en Duitslanden die reeds een aankondiging was van het vrije verkeer van mensen en ideeën.

©2015 Syndicat d'Initiative d'Yvoir. Coordination / Développement / Intégration : DS Développement. Création graphique : Mungo Graphic. Gestion du contenu : Syndicat d'Initiative d'Yvoir