Syndicat d'initiative d'Yvoir

Geografisch centrum van Wallonië

Een geografisch centrum, waartoe dient dat ?

195 765,14 en 111 789,23 : dat zijn de Lambert-coördinatendie het centraal punt bepalen van deze geometrische figuur die gevormd wordt door het Waals grondgebied, deze « centroïde » die ontsnapt aan alle geometrische standaardmodellen, een centraal punt dat wetenschappelijk wordt vastgelegdop basis vangeleerde berekeningen van twee onderzoekers vanhet Nationaal Geografisch Instituut, ter gelegenheid van de televisie-uitzending van de RTBF "Projet X" in 2003 waarvan de producent Christophe Deborsu was ende animator Baudouin Remy.

Dit minuscuul punt, tot nu toe volledig anoniem, in het midden van niemandsland bij manier van spreken, bevindt zich op de heuvels van het dorp Spontin, bijna op de grens met de gemeente Ciney, in de buurt van watwij vroeger de Villa Rose ofde Villa Jaune noemden.

In Spontin zijn stenen en water nooit ver weg. Het oude gat voor de winning van graniet van de "Grande carrière" ligt maar 100 m verder en de gang voor waterwinning van CIBE, voortaan Vivaqua, bevindt zich praktisch onder deze symbolische plaats, zodat een journalist (een beetje uitdagend dat klopt) met enige zin voor humor zei dat het centraal punt van Wallonië Brussels was.

Laten we een beroep doen op het metaforisch register van het menselijk lichaam. Het hart van Wallonië, dat bevindt zich in onze grote metropolen, in Luik, Charleroi, Bergen ... De spil dat is in Namen, langs de boorden van de Maas. De hersenen, dat zijn onze universiteiten en onze onderzoekscentra. De armen, die bevinden zich op de industriële asvan Samber en Maas, op de leemplateaus van Haspengouw. Met onze voeten staan we in de diepe Ardense bossen, op de mysterieuze venen.

Wij hebben hier bescheiden als we zijn maar de navel, li botroûle ... Dat is klein, het is discreet, en het dient tot niets. Dat dient tot niets meer ... Zoals echter bij ieder van ons met zinc eigen moeder het geval is, herinnert dit centrale punt ons aan de diepe band, lichamelijk enonveranderlijk, met Wallonië, dat Wallonië dat niet zomaar een woord is, het gaat hier om een politieke en culturele realiteitwaarop we fier moeten zijn, een identiteit die – helemaal niet op een exclusieve manier - onstoelaat tegelijkertijd ons te onderscheiden van naburige strekenen ons ook te verankeren in grotere gehelen zoals België, Europa en de hedendaagse wereld. Kortom , we staan volop in de wereld van symbolen, en sterke symbolen hebben we nodig in Wallonië in deze tijden van verandering.

De gemeente Yvoir heeft aan zijn VVV de odpracht toevertrouwd, in nauwe samenwerking met de firma Vivaqua (eigenaar van de plaatsen) en de vzw’svan Spontinom het project tot een goed einde te brengen. Dat is vandaag het gevalmetde aanpassingen die werden uitgevoerddankzij de subsidies van het Waals Gewesten minister Paul Furlan, door de onderneming van openbare werken Nonet de Bois-de-Villers.

Er werd een onthaalruimte ingericht : oriëntatietafel met banken in steen van het land. Geïllustreerde panelen herinneren aan de verschillende onderdelen van Wallonië, namelijk de vijf Waalse provincies, en het gewest Brussel-Hoofdstaddat er nauw mee samenwerkt (meer bepaald op de plaats van waterwinningbestemd om brussel te bevoorradensedert het einde van de 19e eeuw).Ook het Duitse gewest is er impliciet bij betrokken, dat aan de oostkant ligt van de provincie Luik.

Dicthbij het geografisch centrum, heeft men een parkeerterrein en een rustplaats ingericht. Een pad van het wandelingennetwerk van Yvoir is er al op aangesloten. Men is van plan er informatie over Wallonië aan te brengen via QR-codes, over festiviteiten over allerhande recreatiemogelijkheden. Alle suggesties bij de schepen Julien Rosière en de VVV’s van Yvoir en Haute-Meuse dinantaise zijn daarom welkom.

Er zal veel aandacht worden besteed aan duurzame ontwikkeling, met een site die op een gepaste manier beschermd is volgens de huidige regels, wat er een soort "heiligdom met eco-verantwoordelijkheid" maakt. Dit gezegd zijnde, wordt de plaats ingericht, men vraagt alleen maar te leven en te laten leven. Men vertelt trouwens dat er reeds een vreemd personage van het nabije bos begint rond te dolen …

Hier enkele foto’s van de inwijding van 25 mei 2013

Hoe kan men het centrumvan Wallonië bereiken ?

Niets is eenvoudiger !
Er zijn twee mogelijkheden :

  • Met de wagen : via de autosnelweg E 411, neem de uitrit n°19 Spontin. In het dorpscentrum, op het kruispunt, neem links de rue Bouchat. Helemaal boven, aan het volgende kruispunt, weer naar links. Vervolgens rechtdoor. U komt aan op de parking van het centrum.
  • Te voet : vertrek aan de parking van het oude station van Spontin. De wandelingen nr. 12 en 13 van het VVV leiden u erheen. U kunt deze 2 wandelkaarten kopen in de onthaaldienst-Toerisme van de gemeentelijke administratie van Yvoir tegen de prijs van 2 euro/stuk.

De geschiedenis van Boutroûle

Klik hier voor de legende van Boutroûle

©2015 Syndicat d'Initiative d'Yvoir. Coordination / Développement / Intégration : DS Développement. Création graphique : Mungo Graphic. Gestion du contenu : Syndicat d'Initiative d'Yvoir